Un omaggio. REABILLITAZIOI – AMY SA DOMU DE SU BIU (Rehab-Amy Winehouse)

Anti ciccau de mi mandai a sa riabillitazioi
Impero’ appu nau ka no, no, no
Eia, seu stada malli posta
Impero’ ndi seu torrada a logu
Dasa sciri, sciri, sciri
No tengu tempusu, e chi babbu
pensada ca seu posta bei e
issu a ciccau de mi mandai a sa riabillitazioi
Impero’ deu no andu, andu, andu
Prusapprestu’ mi inda abarru a domu
cun rayu, no tengiu diziassetti disi
poita no cesti nudda, nudda ca mi porisi
imaparai, ca non pozuu imparai
de signori Hathaway
no appu riciiu meda me in scolla
ma deu sciu ca no beneusu
de ua ciccaredda

RIT Anti ciccau de mi mandai a sa riabillitazioi
Impero’ appu nau ka no, no, no
Eia, seu stada malli posta
Impero’ ndi seu torrada a logu
Dasa sciri, sciri, sciri
No tengu tempusu, e chi babbu
pensada ca seu posta bei e
issu a ciccau de mi mandai a sa riabillitazioi
Impero’ no andu, andu, andu
E quss’omini ari domandai
Poita pensasa ca sei innoi
E appu arraspustu ca no du sciemmu
Deu apa , deu apa perdi su pippiu
Po cussu apa sempri tenni ua ampudda
A su costau
Ari nau “ deu pensu ca sesi abattidu”
Custa seu deu, su pippiu cun
s’arrestu
Anti ciccau de mi mandai a sa riabillitazioi
Impero’ appu nau ka no, no, no
Eia, seu stada malli posta
Impero’ ndi seu torrada a logu
 No ollu buffai mai prusu
Deu abbisongiu scetti de u amigu
No ollu ispendi dexi xidasa
E tenni tottu sa genti pensendu ca seu sanendu
No esti mia unfradura’
Esti finzasa a candu i
lagrimasa no s’ascuittanta.

excuse us poor spelling!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s